"Socialweb-Socialwork" was a project of the Digital Opportunities Foundation in 2012 - 2014.
This page is no longer maintained. Okay

Logo: Socialweb Socialwork

Mapa zagrożeń

Gra Mapa zagrożeń prezentuje przegląd internetowych zagrożeń, ich klasyfikację, pomaga je zdefiniować i rozróżnić.
Podziel zagrożenia na te związane z treściami online i te związane z kontaktami nawiązywanymi online. W obu przypadkach, niektóre zagrożenia wynikają z zachowania użytkowników, niektóre zaś z działań innych osób.Oceń moduł.Powrót do modułu